Slavnostní poklepání základního kamene stavby na Plzeňské

22. června 2021 proběhlo slavnostní poklepání 4. etapy stavby budovy teoretických ústavů 2. LF UK v areálu Plzeňská 311.


Na úvod zahrálo žesťové duo ve složení Richard Boček (trombón) a Tomáš Mikyška (trubka) smuteční fanfáru St. James Infirmary jako tryznu za legendární klub Dr. Voják. Jeho zbouráním skončila etapa významně zapsaná do srdcí a duší mnoha studentů i pedagogů.

Následovaly proslovy významných hostů. Postupně promluvili za MŠMT Ing. Michal Plechatý,  ředitel Odboru administrace projektů vysokých škol; za UK prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu; za firmu PSG, která stavbu realizuje, Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva PSG Construction a.s., a za 2. LF UK děkan fakulty prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Slavnostního aktu poklepání základního kamene ve tvaru pelikáního vejce, vyrobeného z mramoru, se s neurologickými kladívky v ruce zhostili kromě řečníků ještě Ing. Markéta Horníčková, vedoucí Oddělení projektů vysokých škol II z MŠMT; za UK UK Ing. Petr Kostelecký, vedoucí Odboru výstavby Univerzity Karlovy; za firmu PSG Ing. Martin Vaňač a za 2. LF UK prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D., proděkan pro rozvoj a investice. Klepání doprovázela Intrada pro dvě klariny od P. J. Vejvanovského v podání našich talentovaných mediků.

Po slavnostním přípitku a občerstvení diskutovali přítomní hosté nad plány budoucí budovy a zájemci se zúčastnili i prohlídky stavby, kterou vedl vedoucí fakultního Oddělení investiční výstavby Bc. Jan Jirsa, DiS.

V nové budově, která by měla být dokončena ve 3. čtvrtletí roku 2022, vznikne mj. posluchárna pro 220 osob a další učebny a seminární místnosti, denní bufet a studentský klub a přemístí se sem např. Ústav jazyků, Ústav epidemiologie nebo Ústav etiky.

Vydáno: 25. 6. 2021 / Poslední aktualizace: 25. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková