Noví lékaři a sestry složili promoční slib

Minulý týden proběhly v Karolinu a Profesním domě promoce letošních absolventů oborů Všeobecné lékařství a Všeobecná sestra. U té příležitosti děkan fakulty prof. Vladimír Komárek ocenil vybrané studenty. Přinášíme výběr fotografií.


Jako první se ve středu 8. července konaly v Profesním domě promoce sester. Cenu děkana na nich dostala Daniela Nováková.

V Karolinu pak ve čtvrtek 9. a pátek 10. července následovaly promoce nových lékařů.

Cenu děkana získali Josef Boudník, Kateřina Jindrová, Alžbeta Harárová, Adam Chadima, Lucie Krausová, Eva Švábová, Jakub Videman, Lenka Karbanová a Václav Novák. Z absolventů, kteří studovali Všeobecné lékařství v angličtině, byla oceněna Verena Melina Ursula Leppmeier.

Cenu děkana za mimořádný přínos pro fakultu obdrželi Vojtěch Kunc a Barbora Vyhnánková.

Promoce fyzioterapeutů se uskuteční na podzim.

Blahopřejeme!

Vydáno: 14. 7. 2020 / Poslední aktualizace: 14. 7. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora