Naším cílem je, aby každý medik před dokončením studia uměl zašít ránu

V zimním i letním semestru 2020/21 jsme pro studenty šestého ročníku Všeobecného lékařství na Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FNM otevřeli kurz chirurgického šití a laparoskopie... Píší a fotografie posílají dr. Barbora Kučerová a dr. Vojtěch Dotlačil.


V zimním i letním semestru 2020/21 jsme pro studenty šestého ročníku Všeobecného lékařství na Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FNM otevřeli kurz chirurgického šití a laparoskopie. Kurz nebyl zrušen ani v době největších restrikcí kvůli covid-19, jen jsme snížili počet studentů dle doporučení a kurz byl pořádán několikrát za sebou. Naším cílem je, aby každý medik před dokončením studia uměl zašít otevřenou ránu. Aby si chirurgické šití osvojil natolik, že se nebude bát jej použít v praxi, byť si chirurgický obor v budoucnu nezvolí. Velkým přáním všech lektorů je tímto kurzem studenty motivovat k volbě chirurgického oboru.

Ve skupinách maximálně po deseti studentech si každý na umělé kůži nebo prasečích nožičkách založí několik typů stehů a vyzkouší si na trenažérech své laparoskopické dovednosti. V rámci kurzu si každý student také zkouší napsat lékařský dekurz, tolik potřebnou dovednost do svých budoucích prvních služeb. V našem kurzu jsou vítáni i lékaři z jiných oddělení, kteří si chtějí chirurgické šití připomenout, často se zapojí i studenti z K10 nebo Erasmu.   

Tak přijďte, budeme se na Vás těšit, chirurgie je přece (internisté prominou) královská disciplína!

MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D.
MUDr. Vojtěch Dotlačil
Klinika dětské chirurgie 2.LF UK a FNM

Vytvořeno: 5. 5. 2021 / Upraveno: 7. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.