Kateřina Englichová a Vilém Veverka koncertovali pro 2. lékařskou

Podzimní slavnostní koncert, spojený s oslavami výročí 65 let od osamostatnění fakulty, byl velkým hudebním zážitkem.

V provedení špičkových interpretů, harfenistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky, zazněly skladby z vysoce ceněného alba Impressions. Jubilejní 70. koncert, konaný 8. října 2018 ve Velké aule Karolina, byl poděkováním všem, kteří se o rozvoj i věhlas fakulty zasloužili. Mezi ně nepochybně patří i emeritní děkan prof. Josef Koutecký, zakladatel dlouhé tradice hudebních setkání v Karolinu. Mezi hosty tentokrát chyběl, zdravotní důvody mu účast neumožnily. Z impersionistického hudebního dárku pro studenty, akademickou obec i všechny příznivce fakulty by měl jistě radost.

Vytvořeno: 19. 10. 2018 / Upraveno: 13. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková