CLIP na 54. meetingu Americké hematologické společnosti aneb plný ASH CLIPu

 
Letošní hvězdy CLIPu: Lucie Slámová,
Ester Mejstříková, Júlia Starková a Ivana Heřmanová

Začátek prosince je tradičním vrcholem hematologického roku: koná se kongres Americké hematologické společnosti (American Society of Hematology – ASH), nejprestižnější odborné setkání v oboru. Kdo chce být vidět v hematologii, musí presentovat své výsledky právě zde. Kdo není na ASHi, neexistuje...
 
Hlavním tématem letošního ASHe bylo bezpochyby sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing) ve všech jeho variantách: celogenomové, transkriptomové, exomové, hluboké amplikonové... zkrátka kdo ještě pochyboval o tom, že v průběhu příštích let bude v diagnostice a léčbě hematologických onemocnění hrát rozhodující roli poznání genomu, musí být teď udolán argumenty.

 
Jan Trka, Júlia Starková a Jan Zuna
vyrážejí na Presidentskou večeři ASH

Výběr příspěvků na tuto gigantickou akci (více než 20 000 účastníků) je přísný, uspět s abtraktem není zdaleka samozřejmostí. Abstrakta jsou posuzovatelům (významným odborníkům v oboru; mezi kterými letos poprvé zasedl i Jan Zuna) předkládána anonymně, takže prestiž pracoviště či jména nehraje při posuzování roli. Letos bylo přijato 4 289 příspěvků, z toho méně než čtvrtina ve formě přednášek. Členy CLIPu (Childhood Leukaemia Investigation Prague – součást Laboratoního centra Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM) tak potěšilo, že z celkem pouhých čtyř přednášek přidělených českým účastníkům dvě patřily doktorandkám CLIPu.

 

 
Jedna ze tří posterových sekcí ASH

Ivana Heřmanová pod vedením školitelky Júlie Starkové připravila a přednesla v sekci věnované molekulární farmakologii a lékové resistenci přednášku s názvem „L-Asparaginase Strongly Affects Bioenergetics in Leukemic Cells“. Druhým vystoupením CLIPu byla přednáška Lucie Slámové (školitelka Ester Mejstříková) s názvem „Epigenetic Changes in CEBP? Gene and Xenotransplantation Model of B Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Switching to Monocytoid Lineage During the Early Phase of the Treatment“ v sekci věnované biologii a molekulárním markerům leukemií. (Sluší se připodotknout, že o výběru přednášek v těchto sekcích Jan Zuna nerozhodoval... )
 
Úspěšné vystoupení CLIPu završil poster Olgy Zimmermannové (školitel Jan Zuna) „Dynamics and Evolution of the Preleukemic Clone in Slow Onset Leukemias“ v sekci věnované onkogenům a spoluúčast členů CLIPu (Ester Mejstříková, Lucie Slámová, Jan Trka) na presentacích zahraničních spolupracovníků.

 

Auditorium plenární sekce ASH

 
Zastoupeni jsme byli i na pracovních jednáních (Jan Trka je členem dvou komisí společnosti) a společenských akcích ASHe: pozváním na tzv. Presidentskou večeři. Letošní úspěch na ASHi bude jistě pro celý CLIP dobrou motivací k tomu směřovat svou práci na výzkumných projektech k polovině srpna příštího roku: tehdy se totiž přijímají abstrakta pro ASH 2013...
 
-jt-

Vytvořeno: 14. 12. 2012 / Upraveno: 10. 1. 2019 / MUDr. Jana Djakow