Proč na lékařské fakultě věříme a budeme věřit vědeckým výsledkům

Odborníci z 2. lékařské fakulty odmítají teorii cíleného promořování jako vědecky nepodložený a riskantní způsob překonání koronavirové pandemie. Za rychlou a bezpečnou cestu k dosažení kolektivní imunity považují plošné očkování. Komentují prof. Jan Trka, dr. Milan Trojánek, dr. Vyacheslav Grebenyuk a dr. František Stejskal.


Proč na lékařské fakultě věříme a budeme věřit vědeckým výsledkům

Již téměř rok života s covidem nás všechny silně ovlivňuje. Obáváme se o zdraví a budoucnost, náš životní styl se často významně změnil. Únava z restrikcí v práci, životě i studiu se projevuje i změnou nálady ve společnosti – od pocitu sounáležitosti, který panoval na jaře, až k popření či dokonce odporu proti restriktivním protiepidemickým opatřením u části populace v současnosti. Tvářemi tohoto odporu jsou často i veřejně známé osobnosti, zejména z oblasti politiky či zábavního průmyslu – a je to pochopitelné, jejich vzdělání a často ani kognitivní schopnosti jim neumožňují pochopit vědecká data o pandemii ani možnosti moderní medicíny a epidemiologie, jak se pandemii bránit.

Smutné je, když se na této populistické vlně svezou i známé osobnosti akademického prostředí. Pokud dnes někdo mluví o tom, že je třeba mladší část populace neomezovat a nechat promořit virem SARS-Cov-2 (přesně „přirozeně imunizovat“), jde proti všem poznatkům odborníků v oblasti virové epidemiologie. Pohled současné světové epidemiologie je shrnut v článku v časopise Lancet a autoři teorii promořování označují za „dangerous fallacy unsupported by scientific evidence“.

Ještě nebezpečnější však je, pokud rektor naší univerzity (rozhovor na Seznam Zprávy, 3. 1. 2021) označí práci epidemiologů, virologů a statistiků celého světa paušálně slovy: „Jsme pokusní králíci v rukou teoretických imunologů, matematiků a experimentátorů.“ Nejsme pokusní králíci – jen se s pomocí vědeckých metod pokoušíme vypořádat s bezprecedentní situací, na kterou nikdo nebyl prakticky připraven. Jiný způsob neexistuje a neschopnost či neochota vlády naslouchat odborníkům spolu s nezodpovědností části akademických elit způsobila, že můžeme situaci v Čechách označit parafrází výroku našeho premiéra jako „Worst in Covid“.

Díky „experimentátorům“ prošla medicína cestou od středověké praxe k dnešní fascinující podobě moderního vědeckého oboru, skutečné science-based medicine. Vedeme studenty naší fakulty k tomu, aby se řídili vědeckými fakty, aby si dohledali relevantní data, uměli jim porozumět, analyzovat si je a správně interpretovat. Proto jsme medicínu sami vystudovali, proto se věnujeme vědecké práci. Věřím, že toto je i standardem celé Karlovy univerzity.

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum 2. lékařské fakulty UK

Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now. Lancet. 2020 Oct 31;396(10260):e71-e72. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32153-X. Epub 2020 Oct 15.


Účinná vakcína a vysoká proočkovanost populace jsou v současné době jedinou cestou k zastavení pandemie a návratu k běžnému životu

Po roce trvání pandemie covid-19 se pouze v některých zemích podařilo pomocí přísných preventivních opatření kontrolovat tuto infekci, avšak ve většině postižených oblastí po celém světě nebylo dosaženo významného pokroku v zamezení šíření nákazy v populaci. V České republice v prvních dnech nového roku dokonce pozorujeme rekordní denní nárůsty počtu nově nakažených a rychle přibývá hospitalizovaných pacientů i úmrtí. Kapacitu zdravotního systému se zatím daří udržet na dostačující úrovni pouze za cenu významného omezování neakutní a odložitelné péče. Musíme si však uvědomit, že cílem protiepidemických opatření není zcela zastavit, nýbrž pouze zpomalit šíření nákazy, a tím zamezit přetížení zdravotního systému a souvisejícím ztrátám na lidských životech. Avšak dodržování těchto opatření poskytne čas nezbytný pro vývoj účinného prostředku, který by skutečně dokázal vrátit život do běžného stavu. Takovým prostředkem se v současné době může stát pouze široké použití účinné vakcíny proti SARS-CoV-2.

Již z minulosti víme, že plošné očkování poskytuje rychlou a bezpečnou cestu k dosažení kolektivní imunity, díky níž lidstvo v minulosti dokázalo vymýtit či významně omezit šíření řady závažných infekčních nemocí včetně pravých neštovic, spalniček, poliomyelitidy, záškrtu, hepatitidy B či chřipky.

Přestože vývoj vakcín proti covid-19 probíhal rekordním tempem, mimo jiné i díky řadě poznatků získaných v minulosti, byly v něm přísně dodrženy všechny podmínky a jednotlivá stadia nutná pro zavedení nového léčivého přípravku do rutinní klinické praxe. Na základě podrobného hodnocení nové mRNA vakcíny „Comirnaty“ Evropská léková agentura potvrdila, že byla předložena dostatečně robustní data o účinnosti a bezpečnosti této vakcíny pro zahájení celoevropské vakcinační kampaně. Recentní mezinárodní randomizována kontrolovaná studie v New England Journal of Medicine prokázala 95% účinnost této vakcíny v prevenci nákazy covid-19 u dospělých osob, přičemž její bezpečnostní profil po dobu dvouměsíčního sledování byl srovnatelný s běžně dostupnými očkovacími látkami (Polack FP et al, 2020). Obdobných výsledků bylo dosaženo v RCT konkurenční vakcíny mRNA-1273 od firmy Moderna (Baden LR et al., 2021). Na schválení regulačních orgánů rovněž čeká řada jiných kandidátních vakcín využívajících odlišných principů.

Účinná vakcína a vysoká proočkovanost populace jsou v současné době jedinou cestou k zastavení pandemie a návratu k běžnému životu. Úkolem nás všech, lékařů a členů akademické obce Univerzity Karlovy, není „jen“ poskytovat našim pacientům kvalitní péči, která vychází z aktuálních vědeckých poznatků založených na rigorózních důkazech, ale rovněž usilovat o správnou interpretaci a předávání těchto informací lékařům v klinické praxi a zejména široké veřejnosti. Jsme rádi, že právě naše fakulta se k naplňování tohoto úkolu snaží aktivně přispívat, o čemž mimo jiné svědčí odborná či mediální vystoupení celé řady akademických pracovníků či aktivita studentů v rámci projektu „Medici PRO očkování“.

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

MUDr. Vyacheslav Grebenyuk

MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.

 

Vydáno: 7. 1. 2021 / Poslední aktualizace: 7. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.