Od cyklistiky přes jógu k objevování památek

Bc. Prokop Havrda, student 2. ročníku NMgr. Fyzioterapie, strávil semestr na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Píše esej a posílá fotografie.


Každý jsme si někdy přáli něco, co se zdálo přesahovat dané možnosti. Chtěl jsem vyjet na erasmus a objevit při tom část Německa. To nezní tak nereálně. Jenže fyzioterapie se v Německu zpravidla vyučuje na vyšších odborných školách a jen nemnoha univerzitách. Avšak program Erasmus spojuje vždy dvě univerzity.

Na výběrovém řízení pro studenty, kteří chtějí vyjet na erasmus, mi bylo řečeno, že v Německu žádná univerzita s výukou fyzioterapie není. Týden poté, co jsem odvětil, že jedna taková existuje v Kolíně nad Rýnem, jsem dostal e-mailové potvrzení, že jsem byl přijat, a vše se mohlo rozběhnout. Naši fakultní koordinátoři se činili!

Po všemožném obíhání fakultních a univerzitních koordinátorů kvůli zapomenutým podpisům jsem konečně vyjel na cestu.

Po příjezdu jsem absolvoval rychlou informační schůzku o způsobu zapisování předmětů, prezentaci od studentského klubu, prohlídku kampusu a šlo se na věc. Předměty ve škole nebyly nijak náročné. Ke splnění většiny z nich stačilo vypracovat prezentaci na určené téma anebo absolvovat dostatečné množství přednášek. Zbývalo tedy dost času, který jsem mohl věnovat nepřebernému množství volitelných předmětů, které vyučovali učitelé z univerzity nebo samotní studenty. Každý ze studentů se mohl rozhodnout, že bude jednou týdně učit ostatní tomu, co sám umí nejlépe. Předmětů tedy bylo mnoho. Od cyklistiky, přes capoeiru, kalisteniku, jógu a meditaci k turistice a objevování památek města. Kromě sportů studenti ochotně zahraniční studenty učili i například i německou gramatiku. Člověk tedy mohl velmi jednoduše strávit celé dny v kampusu univerzity přednáškami a cvičením, případně v univerzitní knihovně nebo studentském klubu. 

A zbytek města? Kolínu vévodí odevšad viditelný, nad střechami se tyčící Dóm neboli katedrála sv. Petra s dvěma 157 metrů vysokými věžemi. Při procházce městem také často narazíte na muzea a památky římských budov a vykopávek, které se stále objevují při podzemních pracích, protože Kolín leží na zbytcích římského města, jehož historie sahá do poloviny prvního století. 

V některých městech s bohatou historií se konají i velké tradiční akce. V případě Kolína se jedná o každoroční únorový karneval. Nejenže se na něj celé město připravuje dlouho dopředu, ale aby se otestovalo, zda je vše, jak má být, se dva měsíce před velkým karnevalem koná ještě jeden menší. V čase mezi těmito dvěma akcemi jsou každý den k vidění lidé v kostýmech, kteří s kamarády nacvičují vystoupení, nebo jen zkoušejí, jaký kostým jim v den karnevalu asi padne nejlépe.

A co jsem si ze zahraničí přivezl? Místo nových znalostí z oboru spíše hodně inspirace, zážitků a zkušeností, z nichž poslední byla bohužel negativní. Kvůli odlišnému vnímání délky semestru v Německu a v Čechách jsem musel vracet poměrně velkou část financí z erasmového příspěvku. To bylo sice nepříjemné, ale rozhodně by nemělo nikoho odradit od zahraniční cesty.

Vydáno: 23. 12. 2020 / Upraveno: 18. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.