Mikrobiologie děkuje studentům za pomoc

Veliké poděkování patří šesti studentům naší fakulty, kteří v době koronavirové krize nezištně nastoupili k nám na mikrobiologii pomáhat jako krizoví dobrovolníci. Od samého začátku epidemie, tj. od 13. března 2020, nám velkou měrou pomáhali zvládat nápor vzorků například tím, že přijímali a zapisovali materiál z FNM i ze Středočeského kraje, obeznamovali pacienty i indikující lékaře s výsledky vyšetření a někteří studenti dokonce i pipetovali PCR.

Anně Vlčkové, Veronice Blahutové, Michalu Veselému, Marku Kovalčíkovi, Danielu Kankovi (všichni 3. ročník) a Vítu Vejražkovi (5. ročník) patří veliké poděkování od všech pracovníků Ústavu lékařské mikrobiologie a od oddělení virologie a přednosty ústavu především.

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 18. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 18. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.