Zemřel zakladatel motolského Dětského kardiocentra prof. Milan Šamánek

„S lítostí oznamuji, že nás dne 29. dubna opustil zakladatel dětské kardiologie, emeritní proděkan fakulty profesor Milan Šamánek, skvělý lékař a učitel, kterého jsem vždy ctil a měl rád,“ uvedl děkan prof. Komárek.

Vzpomínku na prof. Milana Šamánka napsal jeho žák a dlouholetý spolupracovník prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC, který od roku 2005 působí jako dětský kardiolog – specialista v Great Ormond Street Hospital for Children v Londýně.


Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC – odchod legendy
(* 9. 5. 1931

† 29. 4. 2020)

Odchodem profesora Milana Šamánka ztrácí česká kardiologie, pediatrie a celá česká medicína jednu z největších osobností, která v minulém století v Československu, Evropě a celém světě zásadně přispěla ke změně pohledu na děti narozené s vrozenou srdeční vadou. Zatímco ještě na začátku 70. let minulého století umíralo až 80 procent dětí se srdečním postižením bez možnosti jakékoli léčby, během 80. a 90. let došlo díky vývoji nových diagnostických a léčebných postupů k poklesu úmrtnosti až ke dvěma procentům. A Milan Šamánek měl, zejména díky mimořádnému organizačnímu talentu, vizionářské schopnosti a schopnosti přesvědčovat o správnosti svých názorů, na tomto úspěchu nezměrnou zásluhu.

Dodnes mi není dost jasné, jak se malý kluk narozený v malé moravské vísce jménem Zborovice, bez zázemí lékařského prostředí, mohl dostat na lékařský piedestal a stát se v medicíně legendou. Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži v roce 1949 nastoupil na tehdejší Fakultu dětského lékařství (dnes 2. lékařskou fakultu UK), kde v roce 1955 absolvoval. Po krátkém působení v Uherském Hradišti se doživotně upsal 2. lékařské fakultě a po vybudování Fakultní nemocnice v Motole i této nemocnici. V podstatě z ničeho zde se svými kolegy vybudoval Dětské kardiocentrum, vlajkovou loď dětské kardiologie v celé tehdejší východní Evropě. Dnes bych toto pracoviště bez rozpaků zařadil mezi evropské „centres of excellence“. Profesor Šamánek vedl pracoviště od roku 1977 až do roku 1993. Během této doby nejenže uplatnil znalosti získané v 60. letech na University of Pennsylvania, zavedl nové diagnostické a léčebné postupy, ale především „ušil“ obor dětské kardiologie přesně na potřeby zdravotní péče v Československu. Dokonale využil epidemiologických znalostí o výskytu vrozených srdečních vad a podle těchto údajů přesně vypočítal, jaký je v kardiocentru nutný počet kardiologů, chirurgů, sester a laborantů. K tomu zavedl světovou novinku – obor pediatra se zájmem o dětskou kardiologii. Pro vzdělání těchto lékařů vytvořil organizační strukturu a výukový systém, který nejenže v ČR funguje dodnes, ale navíc byl převzat řadou zahraničních zdravotních systémů včetně britského National Health Service. Dalším unikátním programem bylo zavedení prenatálního screeningu vrozených srdečních vad, oficiálně v naší republice ustanoveného v roce 1986. Ve stejné době jako ve Francii a Velké Británii.

Milan Šamánek byl skvělým vědcem a učitelem. Profesuru na 2. LF UK získal v roce 1987, v letech 1969–1971 byl na téže fakultě proděkanem. Počet jeho vědeckých prací sahá do stovek a řada z nich, zejména týkajících se epidemiologie vrozených srdečních vad, je citována dodnes. Kromě klinické kardiologie se profesor Šamánek aktivně podílel na rozvoji experimentální fyziologie a patofyziologie srdce a krevního oběhu. Ve spolupráci s profesorem Bojou Ošťádalem přiblížili experimentální práci nám, mladým klinikům. Za přínos českému zdravotnictví byl profesor Šamánek několikrát vyznamenán, v roce 2010 obdržel z rukou prezidenta ČR medaili Za zásluhy I. stupně.

Čeho si osobně nejvíce považuji, byla Milanova schopnost motivovat a nadchnout lidi pro dosažení cíle. Jak v nelehkých časech totalitního systému, tak později, také v nesnadných letech devadesátých. Z nás, tehdy mladých (které si pečlivě vybíral), dokázal vždy dostat to nejlepší, co v nás bylo. Svědčí o tom nejenom výsledky současného Dětského kardiocentra s tisíci úspěšně odoperovaných pacientů, ale i obhájení šesti profesur na tuzemských i zahraničních lékařských fakultách. Pracovní vytížení a s tím spojený stres kompenzoval Milan kolektivním kamarádstvím, z dnešního pohledu dokonalým team-buildingem. Milan byl pro mne obrovskou inspirací pro práci jak v motolském Dětském kardiocentru a na 1. a 2. lékařské fakultě UK, tak v londýnské Great Ormond Street Hospital a University College London.

Profesor Milan Šamánek zůstane navždy s námi jako zdroj inspirace pro další rozvoj dětské kardiologie v České republice a ve světě. Zůstane s námi i jako člověk s velkým srdcem a láskou k moravskému vínu.

Prof. MUDr. Jan Marek, PhD, FESC, Great Ormond Street Hospital for Children and University College, London

Vydáno: 30. 4. 2020 / Poslední aktualizace: 30. 4. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková