Zemřel prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.

Dne 25. dubna 2011 zemřel ve věku 82 let
 
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.,
bývalý přednosta I. infekční kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN Na Bulovce, bývalý děkan Fakulty dětského lékařství UK, dlouholetý člen a bývalý předseda výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, člen zahraničních odborných společností, autor a spoluautor učebnic, monografií, odborných článků, donedávna pravidelný účastník a přednášející odborných konferencí. Profesor Havlík se zabýval problematikou střevních infekcí, antibiotickou terapií a historií infekčních nemocí.
 

Vydáno: 27. 4. 2011 / Upraveno: 19. 12. 2018 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.