Záznam ze dne otevřených dveří 16. ledna 2021

Záznam z úvodní prezentace dne otevřených dveří ve Velké posluchárně jsme rozdělili podle studijních programů.


Prezentace Všeobecného lékařství (40:49)


Prezentace Fyzioterapie (23:00)


Prezentace Všeobecného a Pediatrického ošetřovatelství (14:42)

 

 

 

 

 

Vydáno: 18. 1. 2021 / Upraveno: 18. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.