Opatření děkana č. 6/2017

Platnost: 22. 5. 2017
Účinnost: od 22. 5. 2017
Gestor: Oddělení pro web a média
 

Opatření děkana č. 6/2017
Pravidla pro použití loga 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Účinnost dnem podpisu děkana

 

Toto opatření upravuje pravidla pro použití loga 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Přílohou opatření je Logomanuál 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který určuje pravidla a dává doporučení pro správné použití loga i základních a doplňkových variant logotypu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a definuje další prvky fakultního vizuálního stylu (písma a barvy).

 

V Praze dne 22. 5. 2017                                     

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 22. 5. 2017 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková