Newslettery

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Těší nás, že jste se přihlásili k odběru jednoho z našich newsletterů a udělujete tak souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Seznamte se s tím, jak správce nakládá s vašimi osobními údaji, které poskytuje při registraci.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, kontaktní adresa 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, V Úvalu 84, 150 05, Praha 5.

K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, jeho pracovníci a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese @email.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce bude zpracovávat vaše osobní údaje ve vámi poskytnutém rozsahu v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru. Konkrétně bude správce zpracovávat: e-mail. Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je tento váš souhlas. Nemáte povinnost nám tento údaj poskytnout, pokud však osobní údaje neposkytnete, nebude vám možné newsletter zasílat.

Účel zpracování osobních údajů
  • Newsletter pro uchazeče: Budou vám zasílána e-mailová sdělení o akcích, které 2. lékařská fakulta připravuje pro uchazeče, a dále novinky o fakultě a studiu, a to nejvýše jednou za měsíc.
  • Pelikánovi(n)ky: Aktuality ze života fakulty, studentů a pracovišť, informace o chystaných akcích. Vycházejí jednou za měsíc.
  • Alumni newsletter: Aktuality a pozvánky na akce.
  • Newsletter podpory vědy a výzkumu: Oznámení o vybraných významných grantech a termínech.
Doba zpracovávání osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat do období přijímacího řízení (konec června) nebo dokud udělený souhlas neodvoláte.

Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu @email nebo odpovědí „nezasílat“ na kterýkoli z e-mailů, který vám zašleme. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který by dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Dále máte právo
  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány;
  • požadovat odstranění osobních údajů;
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé;
  • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek;
  • podat stížnost u dozorového úřadu.
Poslední aktualizace: 15. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.