Nadační fond Vlasty a Ervína Adamových

Nadační fond Vlasty a Ervína Adamových vypisuje každoročně stipendium pro sociálně potřebné studentky a studenty s výbornými studijními výsledky.

Uchazeči o stipendium předkládají písemné žádosti se zdůvodněním na Studijní oddělení děkanátu fakulty obvykle v období leden až únor, po posouzení žádostí správní radou jsou žadatelé písemně vyrozuměni o výsledcích.

Vydáno: 21. 2. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 9. 2015 / Odpovědná osoba: Marie Havlová