Dlouhodobý záměr 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 2016–2020

Dlouhodobý záměr 2. LF UK na období 2016–2020

Děkan 2. LF UK, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., podepsal akademickým senátem schválený, kolegiem děkana a vědeckou radou 2. LF UK projednaný, dlouhodobý záměr 2. lékařské fakulty UK na období 2016–2020. K nahlédnutí je v příloze.

Vytvořeno: 25. 1. 2016 / Upraveno: 30. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková