Přihláška ke zkoušce

Přihláška ke zkoušce z odborného anglického jazyka pro doktorandy

Pozn.: Prosím, věnujte pozornost zvláště bodům „Specializace“ a „Název prezentace“. Napomůžete tím rychlému a bezchybnému zpracování protokolu o zkoušce. Děkujeme.