Znovuzrození – Transdisciplinární seminář Univerzity Karlovy

Seminář předních osobností Univerzity Karlovy s úvodem emeritního děkana 2. lékařské fakulty a dětského neurologa prof. Vladimíra Komárka proběhl u příležitosti výročí upálení Jana Palacha: Jak nahlíží na téma znovuzrození medicína, teologie, filozofie nebo přírodní vědy? Záznam pořadu Centra pro přenos poznatků a technologií UK.

  • Moderátorka: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
  • prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.: Úvod – odkaz Jana Palacha
  • ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha
  • prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.: Naděje a nebezpečí klonování
  • prof. P. Krtouš, prof. J. Bičák: Vznik a zánik vesmírů
  • prof. Mgr. Martin Putna, Dr.: Znovuzrození Ukrajiny: výjimka či zákonitost?
  • Závěrečná diskuse
Vytvořeno: 31. 1. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.