Z rakoviny se stává chronické onemocnění, říká doc. Jana Prausová

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, hovořila v DVTV o imunoterapii a dalších moderních léčebných postupech, které dokáží vyléčit, nebo alespoň významně prodloužit délku života (2. 6. 2022; Z rakoviny se stává chronické onemocnění. Pacienty dokážeme vyléčit, říká Prausová).

V Medical Tribune zdůraznila roli prevence a popsala propojení onkologických týmů s praktickými lékaři v rámci Národního plánu obnovy (3. 6. 2022; Prausová: Naším cílem je další propojení onkologických týmů).

Vytvořeno: 8. 6. 2022 / Upraveno: 15. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.