Týrání dětí je stále podhodnocené, říká spoluautorka doporučení pro využití radiodiagnostiky při podezření na trýzněné dítě

„Radiolog se s problematikou týraného dítěte rozhodně nepotkává každý den. Je to diagnóza spíše vzácná, i proto je tak důležité, aby byl na každém pracovišti někdo, kdo se bude této oblasti věnovat a kdo si bude udržovat dostatečné znalosti, jež budou reflektovat současný vývoj zejména s ohledem na včasný záchyt nálezů svědčících pro týrání,“ říká MUDr. Eliška Popelová z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole, Praha, která se radiodiagnostikou týraných dětí zabývá už deset let. O své práci a problematice týraných dětí z pohledu lékaře se rozhovořila v interview pro Medical Tribune. (20. 9. 2022; Týrání dětí je stále podceňováno. Zkusme to změnit)

 

Vytvořeno: 20. 9. 2022 / Upraveno: 20. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová