První míšní stimulace v ČR proběhla na Spinální jednotce v Motole

Po několikaměsíční přípravě ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a Centrem pro léčbu a výzkum bolestivých stavů se lékařům ze Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol podařilo použít u pacienta s poraněnou míchou metodu epidurální míšní stimulace. Elektroda uložená v dolní části míchy pod poškozenou oblastí stimuluje svaly dolních končetin, aktivuje je a tím vyvolává pohyb. Více v článku na webu Novinky.cz. (2. 9. 2022; Motolští lékaři jako první v ČR provedli míšní stimulaci. Má umožnit pacientům vstát)

 
Vytvořeno: 5. 9. 2022 / Upraveno: 23. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová