Prof. Milan Macek o vzácných onemocněních

Prof. Milan Macek, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol a předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, byl společně s Bc. Annou Arellanesovou, předsedkyní České asociace pro vzácná onemocnění, hostem na Dvojce Českého rozhlasu (6. 9. 2021; Káva o čtvrté, Na vzácné onemocnění nejste sami).

Vydáno: 9. 9. 2021 / Upraveno: 23. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora