Otec, syn a genetika. Ústav biologie a lékařské genetiky slaví 60 let, jeho zakladatel doc. Milan Macek 90

Doc. MUDr. Milan Macek, CSc. (1932), letos slaví významné životní jubileum, 90 let. Oslavy 60 let ale slaví spolu s ním i Ústav výzkumu vývoje dítěte Fakulty dětského lékařství, který Milan Macek spoluzakládal. Dnes se ústav jmenuje Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol a v současnosti zde v jeho práci pokračuje jeho syn prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. (1961). Oba dostali stejnou sadu otázek, které je podnítily k zamyšlení například nad tím, zda je těžší nový obor zakládat, nebo se neustále snažit dosahovat nových poznání, nebo čím si je lékařské genetika získala. (UK Forum, 8. 11. 2022).

Náhledová fotografie: Martin Pinkas (UK)

Vytvořeno: 15. 11. 2022 / Upraveno: 19. 6. 2023 / Mgr. Stanislava Lindenthalová