MUDr. Michael Svatoň z labarotoře CLIP objevil klíčovovou mutaci způsobující anémii