Medici PRO Očkování uspořádali konferenci

Medici PRO Očkování, projekt studentů 2. lékařské fakulty a Fakulty sociálních věd UK, uspořádali pro novináře on-line konferenci Očkování proti covid-19 jako špička ledovce. Akci shrnuje a vyjádření mediků a dr. Milana Trojánka, lékaře z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a FN Bulovka a iniciátora projektu, uvádí článek na webu Univerzity Karlovy (9. 11. 2021).

Záznam konference je k dispozici na YouTube.

Vydáno: 15. 11. 2021 / Upraveno: 15. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora