Informace o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Níže přinášíme informace o průběhu přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních programů na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Informace zahrnují výsledky zohledňující řádný a náhradní termín přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023.

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 2180 uchazečů. 34 uchazečům bylo zastaveno přijímací řízení usnesením. K přijímacímu řízení bylo pozváno 2146 uchazečů. K písemné části přijímacího řízení se v řádném a náhradním termínu dostavilo 1665 uchazečů.

Ke studiu bylo přijato 209 uchazečů s umístěním do sdíleného 200.–209. místa včetně, umístění odpovídá bodovému hodnocení 217 bodů. Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 217–280 bodů z maximálního počtu 300 bodů, bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném 30. 6. 2022 bylo přijato dalších 72 uchazečů, kteří se umístili do sdíleného 270.–281. místa včetně a dosáhli minimálního bodového hodnocení 209 bodů z maximálního počtu 300 bodů.

Magisterský studijní program General Medicine

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 650 uchazečů. 70 uchazečům bylo zastaveno přijímací řízení usnesením. K přijímacímu řízení bylo pozváno 572 uchazečů a dostavilo se 377 uchazečů.

Ke studiu bylo přijato 175 uchazečů s umístěním do sdíleného 174.–175. místa včetně, umístění odpovídá bodovému hodnocení 171 bodů. Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 171–265 bodů z maximálního počtu 300 bodů, bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o přijetí.

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 238 uchazečů. 4 uchazečům bylo zastaveno přijímací řízení usnesením. K přijímacímu řízení bylo pozváno 243 uchazečů a k písemným testům se v řádném a náhradním termínu dostavili 203 uchazeči.

Ke studiu bylo přijato 29 uchazečů (s umístěním do 29. místa), umístění odpovídá bodovému hodnocení 209 bodů. Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 209–240  bodů z maximálního počtu 290 bodů, bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 30. 6. 2022 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 7 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení s umístěním do sdíleného 35.–36. místa včetně a dosáhli minimálního bodového hodnocení 205 bodů z maximálního počtu 290 bodů.

V druhém doplňovacím řízení vyhlášeném dne 19. 7. 2022 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 4 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení s umístěním do sdíleného 37.–40. místa včetně a dosáhli minimálního bodového hodnocení 203 bodů z maximálního počtu 290 bodů.

Bakalářský studijní program Fyzioterapie

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 330 uchazečů. 17 uchazečům bylo zastaveno příjímací řízení usnesením. K přijímacímu řízení bylo pozváno 313 uchazečů a k písemným testům se v řádném a náhradním termínu přijímacího řízení dostavilo 250 uchazečů.

Ke studiu bylo přijato 30 uchazečů s umístěním na sdíleném 28.–30. místě včetně, umístění odpovídá bodovému hodnocení 184 bodů. Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 184–232 bodů z maximálního počtu 270 bodů, bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 30. 6. 2022 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 13 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení s umístěním do sdíleného 47.–48. místa včetně a dosáhli minimálního bodového hodnocení 175 bodů z maximálního počtu 270 bodů.

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 196 uchazečů. 16 uchazečům bylo zastaveno přijímací řízení usnesením. K přijímacímu řízení bylo pozváno 180 uchazečů a k písemným testům se v řádném a náhradním termínu přijímacího řízení dostavili 123 uchazeči.

Ke studiu bylo přijato 42 uchazečů s umístěním na sdíleném 41.–42. místě včetně, umístění odpovídá bodovému hodnocení 149 bodů. Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 149–225 bodů z maximálního počtu 240 bodů, bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 30. 6. 2022 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 18 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení s umístěním do sdíleného 60.–67. místa včetně a dosáhli minimálního bodového hodnocení 122 bodů z maximálního počtu 240 bodů.

Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 93 uchazečů. 6 uchazečům bylo zastaveno přijímací řízení usnesením. K přijímacímu řízení bylo pozváno 87 uchazečů a k písemným testům se v řádném a náhradním termínu přijímacího řízení se dostavilo 71 uchazečů.

Ke studiu bylo přijato 42 uchazečů s umístěním na sdíleném 41.–42. místě včetně, umístění odpovídá bodovému hodnocení 125 bodů. Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 125–219 bodů z maximálního počtu 240 bodů, bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 30. 6. 2022 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 17 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení s umístěním do 54. místa včetně a dosáhli minimálního bodového hodnocení 81 bodů z maximálního počtu 240 bodů.

 

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a studium v anglickém jazyce
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan

Vytvořeno: 18. 8. 2022 / Upraveno: 27. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková