Dr. Martin Kynčl: Jak mohou radiologové pomoci odhalit týrání dítěte?

Synopse přednášky, kterou na XLII. českém radiologickém kongresu proslovil MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., vedoucí lékař oddělení dětské magnetické rezonance a zástupce přednosty pro vědu a výzkum Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, v Medical Tribune (4. 1. 2022; Jak mohou radiologové pomoci odhalit týrání dítěte?).

Fotografie: Michal Hladík (2. LF)

Vytvořeno: 11. 1. 2022 / Upraveno: 13. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.