Dr. Dita Pichlerová o obezitě jako nemoci a jejím léčení