Dr. Antonín Brisuda a prof. Marek Babjuk z Urologické kliniky 2. LF UK a FNM vysvětlovali, které nemoci vedou k výskytu krve v moči, a upozorňovali na rizikové faktory