Doc. Vira Tovazhianska: Z patoložky válečným uprchlíkem

Štítky

MUDr. Jakub Hurych a MUDr. Roman Štícha z tvůrčí skupiny Medici Boni si povídali s doc. Virou Tovazhianskou, klinickou patoložkou a pedagožkou z Charkovské státní lékařské univerzity, která opustila Ukrajinu a v Česku získala místo na Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (Medici Boni podcast, 16. 6. 2022).

Vytvořeno: 29. 6. 2022 / Upraveno: 11. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.