Bakalářský studijní program – Specializace ve zdravotnictví – obor – Fyzioterapie: akreditace