Získejte přístup do vědeckých databází

Zůstat „v obraze“ je jedna z nejdůležitějších dovedností lékařů, ať se už pohybují na poli vědeckém či klinickém. Členství v Alumni 2. LF UK vám umožní zdarma získat přístup do vybraných vědeckých databází a časopisů.

V současné době umožňujeme zdarma vzdálený vstup do databáze Web of Science. Pro získání přístupu nám napište na @email.

Vytvořeno: 30. 9. 2020 / Upraveno: 9. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.