Setkejte se se spolužáky

Vzhledem k epidemiologické situaci není možné aktuálně setkání na půdě fakulty uskutečnit. Jakmile to okolnosti dovolí, rádi vás zde přivítáme. O vývoji situaci vás zde budeme informovat.


Fakulta umožňuje pod záštitou děkana setkání absolventů na půdě fakulty. Je možné zařídit prostory pro popromoční výroční setkání ročníku nebo kruhu.

Nabízíme prohlídku nově postavené budovy teoretických ústavů (tzv. Žížala), jejíž poslední součást mj. s novým anatomickým ústavem, byla otevřena v roce 2019, a nově zrekonstruované prostory děkanátu a posluchárenského bloku. V případě zájmu se pokusíme s ohledem na provoz zařídit i prohlídku vybrané kliniky či ústavu. V dostatečném předstihu nás kontaktujte na @email.

Vytvořeno: 30. 9. 2020 / Upraveno: 8. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.