Pomozte nám zlepšit výuku!

Fakulta pořádá pravidelná šetření mezi čerstvými absolventy, aby zjistila, zda je dostatečně připravila na výkon lékařského povolání. Čím více bude účastníků, tím větší bude výpovědní hodnota průzkumu. Zatím největší šetření proběhlo v roce 2019 pro ročníky 2014–2018, do nějž se zapojilo 425 absolventů. Výsledky se ve velké míře promítly do změny obsahu a způsobu výuky. Naleznete je zde. Další rozsáhlé šetření proběhlo v roce 2014 pro absolventy z let 2004–2008. Výsledky jsou dostupné zde. V létě 2020 proběhlo šetření mezi absolventy roku 2019.

Na fakultě v roce 2019 vznikla pracovní skupina AKORD (ze slov Aktualizace, Koordinace, Optimalizace, Racionalizace, Digitalizace), která má za cíl zkvalitnit výuku, zavést nové pedagogické postupy, využít zpětnou vazbu ze studentského hodnocení výuky, aktualizaci kurikula, zvýšení efektivity přijímacího řízení, individuální přístup ke studentům a snížení studijní neúspěšnosti. Více se můžete dozvědět v rozhovoru s prof. Petrem Marusičem, proděkanem pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti.

Vytvořeno: 30. 9. 2020 / Upraveno: 21. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.