Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba vám i po ukončení studia umožní získat články v online i tištěných zdrojích dostupných v ČR. Tyto slouží pouze k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům, není povoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat. Službu zajišťuje Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FNM, na jehož webu naleznete bližší informace. V případě zájmu nás kontaktujte na @email.

Vytvořeno: 30. 9. 2020 / Upraveno: 8. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.