Aktualizace dlouhodobého – strategického záměru 2. LF UK pro rok 2017