Změny platností akreditace pracovišť

Z důvodu platnosti novely zákona č. 95/2004 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 a vyhlášky č. 221/2018 Sb. došlo ke změně platnosti akreditace jednotlivých pracovišť.

  • Lékaři zařazení v době od 1. 7. 2017 – 8. 10. 2018 pracují na akreditovaném pracovišti pouze do 30. 4. 2019. Pokud pracoviště nemá od 1. 5. 2019 udělenu akreditaci dle nových vzdělávacích programů, pracuje lékař od této doby na neakreditovaném pracovišti. V tomto případě musí lékař požádat na MZ ČR o započítání této praxe (§5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.)

  • Lékaři zařazení od 9. 10. 2018 pracují na neakreditovaném pracovišti od doby zařazení až do získání platné akreditace pracoviště dle nových vzdělávacích programů – o započítání této praxe je možné podle §5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., požádat na MZ ČR.
  • Lékaři zařazení do 30. 6. 2017 pracoviště, která měla platnou akreditaci pro vzdělávací programy 20052015 k 30. 6. 2017, mohou i nadále uskutečňovat vzdělávání, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu dalších 10 let od nabytí účinnosti zákona 95/2004 Sb., v aktuálním znění (tj. k 1. 7. 2017).

Formulář žádosti o započtení praxe na neakreditovaném pracovišti

Vydáno: 4. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 5. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA