Platnost akreditace pracovišť – změna od 15. 10. 2020

Z důvodu platnosti novely zákona č. 95/2004 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 a vyhlášky č. 397/2020 Sb., o vzdělávání základních kmenech lékařů s účinností od 15. 10. 2020 došlo ke změně platnosti akreditací jednotlivých pracovišť.

  • Lékaři zařazení do oboru v době od 1. 7. 2017 – absolvování odborné praxe u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. 6. 2017 akreditovaným zařízením podle vzdělávacích programů platných přede den nabytí učinosti vyhlášky č. 221/2018 Sb.,  a toto vzdělávaní zajišťoval i po 30. 6. 2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 397/2020 Sb., (tj. do 14.10.2020) podal žádost o udělení akreditace dle vyhlášky č.221/2018 Sb., se považuje za praxi v akreditovaném zařízení podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí žádosti u udělení akreditace (přechodné ustanovení §3 vyhlášky č. 397/2020 Sb.).

    Pokud pracoviště nesplňuje výše uvedené, pracuje lékař na neakreditovém pracovišti. Lékař musí požádat na MZ ČR o započítání této praxe (§5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.)

    Podrobné informace včetně žádosti naleznete na webu MZ ČR.

  • Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017 pracoviště, která měla platnou akreditaci pro vzdělávací programy 2005–2015 k 30. 6. 2017, mohou i nadále uskutečňovat vzdělávání, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu dalších 10 let od nabytí účinnosti zákona 95/2004 Sb., v aktuálním znění (tj. k 1. 7. 2017).
Vydáno: 4. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 15. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA