Změna oboru

Upozorňuji lékaře, kteří si chtějí změnit obor a jsou zaregistrováni na IPVZ, že je nezbytné vyplnit nejprve formulář žádosti o přeregistraci na LF, a poté teprve žádost o změnu zařazení z oboru do oboru. (viz Formuláře)

J. Anýžová, ref. Odd. SV 2. LF UK

Vytvořeno: 15. 2. 2012 / Upraveno: 25. 1. 2018 / Jaroslava Anýžová