Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020

K zápisu si prosím přineste vytištěný formulář Výsledky zapsaných povinností a kopii indexu za předcházející akademický rok.

Zápisy budou probíhat elektronicky pro studenty, kteří se budou zapisovat do 2. a vyšších ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu. Studenti, kteří se budou chtít elektronicky zapsat, musí mít splněny všechny studijní povinnosti. Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 2. 9. 2019 do 30. 9. 2019 (více informací naleznete ZDE).

Zápis do 1. ročníků se provádí odlišným způsobem.

Zápis pro 1. ročníky:

10. 6. 2019 v 9.30 v Malé pravé posluchárně pro nejlepší uchazeče SP Bc. Fyzioterapie.

14. 6. 2019 v 9.30 ve Velké posluchárně pro nejlepší uchazeče SP Všeobecné lékařství.

Další termíny pro přijaté uchazeče:

27. 6. 2019 v 9.00 ve Velké posluchárně pro SP Všeobecné lékařství.

28. 6. 2019 v 9.00 ve Velké posluchárně pro SP Bc. Fyzioterapie, Bc. Všeobecné ošetřovatelství, Bc. Pediatrické ošetřovatelství

a SP Specializace ve zdravotnictví – SO NMgr. Fyzioterapie

Termíny pro přijaté uchazeče v doplňovacím řízení:

3. 7. 2019 v 9.00 ve Velké posluchárně pro SP Všeobecné lékařství.

3. 7. 2019 v 9.00 v Malé levé posluchárně pro SP Bc. Fyzioterapie, Bc. Všeobecné ošetřovatelství, Bc. Pediatrické ošetřovatelství

a SP Specializace ve zdravotnictví – SO NMgr. Fyzioterapie

Zápis pro 1. ročník – zahraniční studenti:

23. 9. 2019 – od 9.00 ve Velké posluchárně

Zápis do vyšších ročníků:
SP Všeobecné lékařství

Ročník

Datum

Hodina

Studijní referentka

2. ročník

17. 9. 2019

10.00–12.00

Hedvika Hubáčková

3. ročník

19. 9. 2019

10.00–12.00

Hedvika Hubáčková

4. ročník

17. 9. 2019

10.00–12.00

Andrea Komarová

5. ročník

18. 9. 2019

10.00–12.00

Andrea Komarová

6. ročník

19. 9. 2019

10.00–12.00

Andrea Komarová

       
SP Specializace ve zdravotnictví – SO NMgr. Fyzioterapie

2. ročník

20. 9. 2019

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS.

       
SP Bc. Fyzioterapie

2. a 3. ročník

17. 9. 2019

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS.

       
SP Všeobecné ošetřovatelství, SP Pediatrické ošetřovatelství,  SP Ošetřovatelství - Všeobecná sestra

2. a 3. ročník

19. 9. 2019

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS.

SP Všeobecné lékařství (anglická paralelka) – zahraniční studenti

2.–6. ročník

17., 18. a 19. 9. 2019

10.00–12.00
13.00–15.00

Ing. Karolína Francová

 

Vydáno: 29. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová