Harmonogram a podmínky zápisů do vyšších ročníků pro akademický rok 2020/2021

Všichni studenti si k zápisu přinesou vytištěný formulář „Výsledky zapsaných povinnost“.

Zápisy budou probíhat elektronicky pro studenty, kteří se budou zapisovat do 2. a vyšších ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu.

Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020.

Vytištěný a podepsaný dokument „Výsledky zapsaných povinností“ mohou studenti odevzdat v úředních hodinách své referentce nebo mimo úřední hodiny vhodit do červené schránky na studijním oddělení nejpozději do 16. 10. 2020.

Zápis do 1. ročníků se provádí odlišným způsobem.

Zápis pro 1. ročníky:

29. 6. 2020, 7. 7. 2020 a 14. 7. 2020 v 9:00 h ve Velké posluchárně pro SP Všeobecné lékařství. 30. 6. 2020 v 9:00 h ve Velké posluchárně a 16. 7. 2020 v 9:00 h v Malé levé posluchárně pro uchazeče SP Bc. Fyzioterapie, Bc. Všeobecné ošetřovatelství, Bc. Pediatrické ošetřovatelství a SP Specializace ve zdravotnictví - SO NMgr. Fyzioterapie.

Zápis pro 1. ročník – zahraniční studenti:

25. 9. 2020 – od 9:00 h ve Velké posluchárně

Zápis do vyšších ročníků:

SP Všeobecné lékařství

ročník

datum

hodina

studijní referentka

2. ročník

25.09.2020

10:00 - 12:00

Hedvika Hubáčková

3. ročník

29.09.2020

10:00 - 12:00

Hedvika Hubáčková

4. ročník

25.09.2020

10:00 - 12:00

Andrea Komarová

5. ročník

29.09.2020

10:00 - 12:00

Andrea Komarová

6. a 7. ročník

29.09.2020

13:00 - 15:00

Andrea Komarová

SP Specializace ve zdravotnictví, SO NMgr. Fyzioterapie

2. ročník

29.09.2020

10:00 - 12:00

Jana Ocelková, DiS

SP Specializace ve zdravotnictví, SO Bc. Fyzioterapie

2. a 3. ročník

29.9.2020

10:00 - 12:00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník

25.09.2020

10:00 - 12:00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník

25.09.2020

10:00 - 12:00

Jana Ocelková, DiS

SP Ošetřovatelství, SO Bc. Všeobecná sestra

3. ročník

25.09.2020

10:00 - 12:00

Jana Ocelková, DiS

SP Všeobecné lékařství (anglická paralelka) - zahraniční studenti

2. až 6. ročník

15., 16. a 17.09.2020

10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Stanislava Palowska

Mgr. Dana Blichová

Studium - elektronické zápisy 2020/21 (manuál)

Vydáno: 18. 8. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová