Zápis do prvních ročníků pro akademický rok 2020/2021

Všeobecné lékařství

Zápis do prvního ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství se bude konat:

  • Pondělí 29. června 2020 v 9 hodin (pro přijaté uchazeče, kteří doručí maturitní vysvědčení na studijní oddělení v termínu do 26. června do 12 hodin).
  • Úterý 7. července 2020 v 9 hodin (pro zbytek přijímaných uchazečů, kteří doručí maturitní vysvědčení na studijní oddělení v termínu do 3. července do 12 hodin).
  • Úterý 14. července 2020 v 9 hodin (pro uchazeče, kteří byli přijati v doplňovacím řízení).

Zápisy proběhnou ve Velké posluchárně v budově FN Motol (V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5).

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit osobně z velmi vážných důvodů, můžete na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) ve výjimečných případech pověřit zástupce, který za vás celý zápis provede.

Zápisu se mohou zúčastnit pouze přijatí uchazeči, kteří dodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení fakulty, a to poštou nebo osobně (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení musí být dodána ještě před ZÁPISEM!).

K zápisu s sebou prosím přineste:

  • průkaz totožnosti;

  • vytištěný a podepsaný zápisový list ze SISu;

  • psací potřeby.

Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství

Zápis do prvního ročníku bakalářského studijního programu Fyzioterapie a navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie se bude konat v úterý  30. června 20209 hodin.

Zápisy do prvních ročníků bakalářských studijních programů Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství se budou konat v úterý 30. června 202010,30 hodin.

Zápisy proběhnou ve Velké posluchárně v budově FN Motol (V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5).

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit osobně z velmi vážných důvodů, můžete na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) ve výjimečných případech pověřit zástupce, který za vás celý zápis provede.
 
Zápisu se mohou zúčastnit pouze přijatí uchazeči, kteří dodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení fakulty, a to poštou nebo osobně (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení musí být dodána ještě před ZÁPISEM!).
 
K zápisu s sebou prosím přineste:
 
  • průkaz totožnosti;

  • vytištěný a podepsaný zápisový list ze SISu;

  • psací potřeby;

  • studenti navazujícího magisterského studia Fyzioterapie, kteří Bc. studium ukončili letos a ještě neobdrželi diplom, donesou k zápisu potvrzení o ukončení studia vydané studijním oddělením příslušné fakulty (absolventi 2. LF UK potvrzení o ukončení Bc. studia předkládat nemusí).

Ilustrační foto: archiv 2. LF UK

Vydáno: 8. 6. 2020 / Poslední aktualizace: 7. 7. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová