Zápis do prvních ročníků pro akademický rok 2019/2020

Gratulujeme všem přijatým a těšíme se na nové skvělé studenty!

Zápis studentů přijatých do prvních ročníků bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

Zápis do 1. ročníku studia pro uchazeče

s nejlepšími výsledky přijímacího řízení

do bakalářského SP Fyzioterapie

10. června 2019 v 9.30

v Malé pravé posluchárně

(budova FN Motol, V Úvalu 84/1,

150 06 Praha 5)

Zápis do 1. ročníku studia pro uchazeče

s nejlepšími výsledky přijímacího řízení

do magisterského SP Všeobecné lékařství

14. června 2019 v 9.30

ve Velké posluchárně

(budova FN Motol, V Úvalu 84/1,

150 06 Praha 5)

Zápis do 1. ročníku magisterského SP

Všeobecné lékařství

27. června 2019 v 9.00

ve Velké posluchárně

(budova FN Motol, V Úvalu 84/1,

150 06 Praha 5)

3. července 2019 v 9.00

ve Velké posluchárně

(budova FN Motol, V Úvalu 84/1,

150 06 Praha 5)

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Specializace

ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

28. června 2019 v 9.00

ve Velké posluchárně

(budova FN Motol, V Úvalu 84/1,

150 06 Praha 5)

3. července 2019 v 9.00

v Malé levé posluchárně 

(budova FN Motol, V Úvalu 84/1,

150 06 Praha 5)

Uchazeči, kterých se týká zápis do 1. ročníku dne 10. června a 14. června 2019 naleznou po přihlášení tuto informaci v SIS.

Při zápisu předáme přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit osobně, můžete na základě plné moci pověřit zástupce, který za vás celý zápis provede.

K zápisu s sebou prosím přineste:

  • průkaz totožnosti;
  • psací potřeby;
  • dvě fotografie (průkazové).
     

Úvodní soustředění v Dobronicích proběhne ve dnech 11.–14. 9. 2019 a 14.–17. 9. 2019.
Platba 1500 Kč převodem na účet po zápisu.

Těšíme se na vás!

Navštivte také: Průvodce pro studenty prvního ročníku

Vydáno: 5. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 5. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Procházková