Základy genetiky v medicíně, genetické predisposice a gen. prostředí interakce

Štítky

Základy genetiky v medicíně, genetické predisposice a gen. prostředí interakce pro doktorské studijní programy (B90226).

Termín: 15. 5. 2023 od 8.00 hodin – jeden blok

Kde: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (INT3P1 posluchárna v mezipatře);

Vyučuje: doc. Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.

Informace budou upřesněny zde.

Vytvořeno: 27. 3. 2023 / Upraveno: 28. 3. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.