Žádost o ubytování na Hlávkově koleji

Dovolujeme si vás informovat, že žádosti o ubytování na Hlávkově koleji pro akademický rok 2021/2022 je třeba zaslat na rektorát Univerzity Karlovy (RUK) do 7. května 2021. Vzhledem k současné situaci RUK žádá, pokud to bude možné, o převedení žádosti do elektronické podoby ve formátu PDF (1 žádost – jeden soubor PDF, nejlépe elektronicky podepsaný děkanem fakulty) a zaslání (i) v této elektronické podobě na adresu: .

 V případě žádosti studentů Bc., NMgr. a Mgr. studií je třeba k žádosti doložit výpis studijních povinností se studijním průměrem do 1,5.

Vydáno: 16. 4. 2021 / Poslední aktualizace: 16. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Marie Havlová