Workshop Karger Publishers: An Author’s Guide to Scientific Publishing in Biomedicine

Zveme vás na workshop zaměřený na vědecké publikování, který se koná ve čtvrtek 26. 9. od 14.30 hod. Workshop proběhne v anglickém jazyce.

O workshopu

  • Workshop Karger je určen jak pro studenty (doktorského studia) na začátku jejich profesionální dráhy, kteří píší své první vědecké články, tak pro vědce, pro které je zajímavý „občerstvovací“ kurz o publikování odborných článků.
  • Workshop proběhne v anglickém jazyce.
  • V první části se zaměříme na vydavatelský proces, osvětlíme mechanismy vědeckého publikování a nahlédneme do průběhu výběru správného časopisu pro konkrétní článek a poskytneme detailní informace o recenzním řízení.
  • Druhá část nabídne různé tipy a triky týkající se vlastního rukopisu: od základní struktury k detailním informacím, včetně užitečných příkladů a rad, jak psát odborný článek.

About workshop

  • The workshop will be performed in English only.
  • The first part of the session focuses on the publishing process: shining a light onto the mechanisms of research publishing and giving an insight into the process of selecting the right journal for one’s article and providing detailed information on the review process.
  • The second part offers a variety of tips and tricks concerning the manuscript itself: from basic structure to detailed information including a variety of useful examples and advices how to be effective in writing a research article.

Na workshop se, prosím, přihlaste prostřednictvím registračního formuláře.

Workshop se uskuteční 26. 9. od 14.30 do 16.00 v učebně S2-2 2. LF UK (Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5). Učebna není vybavena počítači.

Těšíme se na vaši účast.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Drahomíru Dvořákovou (224 435 844; e-mail: ).

Vydáno: 4. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Denisa Sládková