Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko-Francie v aktivitě mobility, s dobou řešení 2024-2025

Štítky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2024-2025.

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Výzva je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s ní provádí analogický výběr poskytovatel na francouzské straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu ve Francii, a to podle pravidel francouzského poskytovatele.

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 31. května 2023.

Více informací na webových stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-4

Vytvořeno: 13. 4. 2023 / Upraveno: 18. 4. 2023 / Kristýna Pribilinec