Výzva Fond mobility – podzimní kolo 2021

Fond mobility Univerzity Karlovy vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro podzimní kolo 2021-2.

Jaké aktivity lze pokrýt z Fondu mobility UK (sestupná priorita):

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  • studium zahraničních studentů na UK
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

Přihlášky se podávají přes univerzitní webovou aplikaci.

Uzávěrka je 18. října 2021 (do půlnoci).

Obecné podmínky:

  • Fond mobility stanoví podporu na max. 50 % celkových nákladů spojených s pobytem či cestou v rámci výše zmíněných podpor.
  • Finanční prostředky jsou přiznávány pouze na budoucí mobilitu. Nelze proplácet zpětně.
  • Finanční prostředky Fondu mobility UK se nesmí krýt se stipendiem na Erasmus+ ad.

Bližší informace najdete na tomto odkazu. Prosíme uchazeče, aby si je pečlivě prostudovali.

Další informace také na stránkách univerzity.

Vydáno: 20. 9. 2021 / Upraveno: 21. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora