Výzva Fond mobility podzim 2020

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2020/2021.

Jaké aktivity lze pokrýt z Fondu mobility UK (sestupná priorita):

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  • studium zahraničních studentů na UK
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci, odkaz naleznete na stránkách univerzity. Aplikace se otevírá 1. července 2020.

Přihlášky se podavají přes webovou aplikacido 23. října 2020.

Kvůli nekonání jarního kola Fondu mobility se mohou ve vyjímečných a zdůvodněných připadech podpořit výjezdy realizované od 1. 7. 2020.

Obecné podmínky:

  • Fond mobility stanoví podporu na max. 50 % celkových nákladů spojených s pobytem či cestou v rámci výše zmíněných podpor.
  • Finanční prostředky jsou přiznávány pouze na budoucí mobilitu. Nelze proplácet zpětně.
  • Finanční prostředky Fondu mobility UK se nesmí krýt se stipendiem na Erasmus+ ad.

Bližší informace na tomto odkazu.

Vydáno: 3. 6. 2020 / Poslední aktualizace: 3. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska