Výzva Fond mobility jaro 2020

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro letní semestr 2019/2020.

Jaké aktivity lze pokrýt z Fondu mobility UK (sestupná priorita):

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  • studium zahraničních studentů na UK
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci, odkaz naleznete na stránkách univerzity. Aplikace se otevírá 3. února 2020.

Přihlášky v papírové podobě, včetně příloh, odevzdejte na Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 2. LF UK – kontakt Stanislava Palowska, do 16. března 2020.

Obecné podmínky:

  • Fond mobility stanoví podporu na max. 50 % celkových nákladů spojených s pobytem či cestou v rámci výše zmíněných podpor.
  • Finanční prostředky jsou přiznávány pouze na budoucí mobilitu. Nelze proplácet zpětně.
  • Finanční prostředky Fondu mobility UK se nesmí krýt se stipendiem na Erasmus+ ad.

Bližší informace na tomto odkazu.

Vydáno: 9. 1. 2020 / Poslední aktualizace: 9. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska