Výroční zpráva UK 2. LF

Univerzita Karlova v Praze
2. lékařská fakulta
 
 


Výroční zpráva o činnosti
 
za rok 2001


 


Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta

 
OBSAH
 
  1 Úvod
  2 Organizační struktura
     2.1 Vedení fakulty
     2.2 Vědecká rada
     2.3 Akademický senát
     2.4 Disciplinární komise
  3 Studium
     3.1 Studijní a pedagogická činnost
     3.2 Akreditace studijních programů
     3.3 Studijní programy
     3.4 Přijímací řízení
     3.5 Počty studentů v roce 2001
     3.6 Seznam absolventů
     3.7 Celoživotní vzdělávání
     3.8 Stipendia
  4 Výzkum a vývoj
     4.1 Výzkumné záměry
     4.2 Výzkumná centra
     4.3 Interní grantová agentura MZČR
     4.4 Grantová agentura Univerzity Karlovy
     4.5 Grantová agentura České republiky
     4.6 Fond rozvoje vysokých škol
     4.7 Zahraniční programy a projekty EU
     4.8 Habilitační a jmenovací řízení
     4.9 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
  5 Záležitosti rozvoje fakulty
     5.1 Evaluace
     5.2 Dlouhodobý záměr
     5.3 Rozvojové stavební plány
     5.4 Informační technologie, webové stránky, výpočetní technika
     5.5 Modernizace
  6 Publikační činnost
     6.1 Počet publikací
     6.2 Monografie a VŠ učebnice
  7 Hospodaření fakulty
     7.1 Rozbor hospodaření
     7.2 Přehled realizovaných investic
  8 Akademičtí pracovníci
     8.1 Počet pracovníků
     8.2 Průměrné platy zaměstnanců
  9 Auditorská zpráva
10 Společenský život fakulty
    10.1 Karolinské koncerty
    10.2 Sportovní akce

Vydáno: 8. 11. 2002 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK